Vrouw zijn

  • Annemieke Dannenberg / Creative Writing / Arnhem

Tijdens de opleiding heb ik me ontwikkeld tot een sterk geëngageerde schrijfster en dit klinkt door in mijn afstudeerwerk. Door het hernieuwde debat over feminisme, gender, en door mijn persoonlijke reflectie op de betekenis van het vrouw-zijn, ontstond het onderwerp voor mijn afstuderen.

 

Ik verken en bevraag de conventies en kaders die opgelegd worden door maatschappelijke structuren. De vrouwelijke personages in mijn tekst weten zich niet in te passen in die kaders vanwege hun ideeën, seksualiteit, levensvisie en verschijning.

 

Ik zie dit project als een onderzoek waarin ik via prozaïsche poëzie en brieven het vrouw-zijn op verschillende manieren benader en zo een puzzel in elkaar zet, met elke keer een andere uitkomst. Dit doe ik door fragmentarisch te werk te gaan en brieven met poëzie te verweven. De fragmenten bevatten beelden die op zichzelf staan maar ook iets zeggen over het grotere geheel en mijn persoonlijke visie op het vrouw-zijn.

 

De tekst bevat symboliek afkomstig uit de bijbel en refereert daarnaast aan andere kunstvormen, filosofie en literatuur. Ik probeer het werk te laten spreken tot een groter publiek door een connectie te maken tussen de thematiek van het vrouw-zijn en de worsteling met identiteit die ontstaat wanneer een mens zich niet kan of wil conformeren aan de groep waar hij/zij in verkeert.

 

De verschillende symbolen die ik in de tekst gebruik komen ook terug in het beeld waarvoor ik samenwerk met een student Graphic Design van ArtEZ. Voor mijn afstudeerwerk word ik begeleid door Maartje Smits.