Vrienden

  • Elmar Ipskamp / Fine Art / Enschede

De schilderijen die ik maak zijn een soort vrienden. Ik ken de personen in mijn schilderijen niet, ik ben het ook niet. Expres niet. Als ik mezelf zou schilderen, zou het te dichtbij komen en dan zijn het ook geen vrienden meer maar ikzelf. Zowel de schilderijen als de afgebeelde personen heb ik beide nodig.

 

Doorgaans zoek ik beelden uit de bulk van tijdschriften, kranten en bewegende media. Alles waar ik me intuïtief toe aangetrokken voel, wordt verzameld. Ik wil beslissingen in het schilderen maken die niet worden gedicteerd door een al bestaand beeld. Zo ontstaat een autonoom werk, een nieuwe realiteit, losgezongen van het bronmateriaal. Uiteindelijk moet elk werk anders zijn, maar wel eenzelfde soort gevoel of emotie overbrengen.

 

Op dit moment schilder ik solitaire figuren die op een of andere manier een verbinding met mij hebben. Ze staan alleen in hun omgeving. Vaak staan de figuren er moedeloos of verveeld bij, alsof ze de connectie met hun omgeving kwijt zijn geraakt. De vervreemding maar ook de herkenbaarheid die dit met zich mee brengt, verbindt de werken met de toeschouwer.