Vormen van leegte

  • Barbara Walbrun / Fine Art / Arnhem

In mijn werk zijn verschillende sculpturen met elkaar in verhouding gebracht. Van sterk materiaal zoals beton en hout, of juist van het breekbare keramiek, zijn eenvoudige vormen gemaakt. Ieder werk is een voortzetting van een eerder werk, dat vanuit een nieuw perspectief, een volgende gedachtegang of via een ander materiaal opnieuw wordt onderzocht. De manier waarop ik de materialen gebruik, gaat tegen de eigenschappen van de materialen in. Beton wordt buigzaam en oogt fragiel, terwijl keramiek krachtig en sterk lijkt te zijn.

 

De lege ruimte tussen en in de beelden vult de materialiteit van de vormen aan. De objecten communiceren met elkaar door de ruimte tussen hen in onderdeel van hun bestaan te maken. Beelden lijken vormen te maken van de leegte.