Sturen maar niet dwingen

  • Stephanie Nypels / Fine Art / Enschede

‘Ik ben gefascineerd door handelingen en gebeurtenissen waarbij het verhaal buiten beeld ligt. Mysterieuze verschijnselen trekken mijn aandacht. Een beeld dat niet meteen alles, wat het in zich heeft, vrijgeeft. Er moet iets te ontdekken zijn telkens wanneer ik er naar kijk. Ik vind het interessant om een beeld te creëren dat meerdere lagen bevat en vrij interpreteerbaar is. Ik probeer de toeschouwer te sturen maar niet te dwingen. Mijn werk is over het algemeen tijdloos, alles wat je associeert met een bepaalde tijd kan je doen afdwalen van de essentie van het onderwerp. Ik probeer een beeld te vormen waar zo min mogelijk kennis nodig is van de tijd waarin het gemaakt is. Hierdoor is de toeschouwer vrij om een eigen verhaal eraan te koppelen. Ik werk vanuit mijzelf, uit fascinatie voor de dingen om mij heen en vanuit mijn herinneringen. Verschillende culturen, de ongerepte natuur en tijdloosheid zijn thema’s die ter inspiratie dienen voor mijn werk. Ik teken, maak analoge foto’s, video’s en installaties. Door mij niet te beperken in het materiaal, maar juist keer op keer nieuwe materialen ontdekken, voel ik mij vrij. Vrij om datgene wat ik voel, heb ervaren of misschien wel naar verlang, naar buiten te brengen.