Verzet tegen het ideale lichaam

  • Sophie Mayeux / Dans / Honours Programme / Arnhem

Ik heb onderzocht hoe de weerstand tegen het ‘ideale lichaam’ wordt vormgegeven in hedendaagse kunstvormen. Er zijn theatermakers die het lichaam bewust onder vuur nemen. In mijn onderzoek lag de nadruk op het postdramatische theater. Een theatervorm die tussen 1960 en het einde van de twintigste eeuw werd ontwikkeld. Afwijkende lichamen werden in deze theatervorm gebruikt om tot een pijnlijke confrontatie met imperfectie te komen. Het gebruik van het niet-perfecte lichaam lijkt te leiden naar het verdwijnen van het lichaam op het podium.

 

In mijn afstudeerwerk heb ik geprobeerd afstand te nemen van het verzet tegen het ideale lichaam. Dit kwam tot stand door het gebruik van poppen. Werken met een ‘extra’ object, buiten mijn lichaam, heeft tot een andere benadering van het lichaam geleid. Daarom heb ik het werk Die Verwandlung gemaakt, waar het menselijk lichaam verstopt wordt onder reddingsdekens. Zo komt dit werk op de grens te liggen van dans, poppentheater en objecttheater.

 

Na mijn afstuderen wil ik de deconstructie van het menselijk lichaam blijven onderzoeken. Zo wil ik gaan onderzoeken hoe het lichaam het probleem van het multitaskende leven kan uitdrukken. Daarvoor wil ik een choreografisch onderzoek doen naar de deconstructie en bekrachtiging van verschillende lichaamsdelen, alsof de autonomie van lichaamsdelen los komt te staan van het algehele gebruik.