Psychosis

  • Rik Beens / Graphic Design / Zwolle

In mijn werk ben ik op zoek naar hoe je mensen versteld kunt doen staan, verbazen en verwonderen. Ik wil constant een nieuwe ervaring creëren. Als het even kan, gebruik ik daarvoor de nieuwste technologische ontwikkelingen. Ik omarm graag vernieuwende manieren van communiceren, om zo op een andere manier visueel te kunnen communiceren met het publiek. Technologie is als een mondiaal dorp: het verbindt en brengt samen. Een eigenwijze denk- en werkwijze is wat mij kenmerkt als grafisch ontwerper.

 

In mijn afstudeerwerk getiteld “Psychosis” wordt de bezoeker meegenomen in een verhaal over hoe een psychose kan ontstaan door het gebruik van psychoactieve stimulanten. Uitgebeeld wordt om welke drugs het gaat, welke weg de drugs afleggen en waardoor het komt dat je vatbaar kunt zijn voor psychoses. Ook wordt er getoond wat er gebeurt in het menselijk brein en welke verschijnselen zich kunnen voordoen tijdens een psychose, zoals negatieve symptomen, cognitieve stoornissen en depressies. Mijn doel is om op deze manier bewustwording en herkenning te creëren omtrent het onderwerp drugspsychose.

 

Deze expositie is bedoeld voor verschillende events binnen de dance scene. Een scene waarvan bekend is dat er drugs gebruikt worden. Op deze manier kan de doelgroep inzien wat de gevaren zijn van drugs, kan een psychose herkend worden en kan er hulp gevraagd worden wanneer een psychose zich voordoet. De expositie is een interactieve audiovisuele ruimte die het gebruik en risico’s van drugs laat zien en waarbinnen je als bezoeker volledig kunt verplaatsen in de situatie van de gebruiker.