Polariteit opbouwen en verwoesten

  • Nadine Bril / Docent Beeldende Kunst en Vormgeving / Zwolle

In de mens bestaat een polariteit tussen opbouwen en verwoesten. In mijn beelden is deze polariteit het belangrijkste aspect. Beelden die ik met een formele strengheid heb vormgegeven, doe ik geweld aan via een handeling. Deze handeling bestaat uit het aanbrengen van zoutzuur, verbranden en verdrukken.

 

De handeling haalt de perfectie, die ik als kunstenaar beklemmend vind, weg uit het beeld. Naast het ontstaan van vrijheid ontstaat er ook een kwetsbaarheid en visuele rijkdom. Geweld bezit een spanning en aantrekkingskracht. Tegelijkertijd roept het afschuw op en willen we er liever niet naar kijken.

 

Door de aantrekkingskracht en de visuele rijkdom in de beelden wil ik de beschouwer verleiden om langer naar het resultaat van het geweld te kijken. De formele strengheid, gewelddadige handeling en kwetsbaarheid versterken elkaar onderling dusdanig dat de beschouwer het werk, zichzelf en de relatie met het werk en geweld gaat bevragen.