Poetry of motion

  • Mijke Pasmans / Product Design / Arnhem

“Elektriciteit is onderdeel van ons dagelijks leven, je kunt je niet voorstellen hoe het zonder zou zijn. Voor mij hebben elektriciteit en de elektromagnetische velden die het teweeg brengt, iets fascinerends omdat het niet zichtbaar is voor onze zintuigen. Een voorbeeld hiervan is de mobiele telecommunicatie die ons in staat stelt om draadloos met elkaar te communiceren met behulp van elektromagnetische velden die verzonden en opgevangen worden.

 

Poetry of Motion is een onderzoek naar een visuele vertaling van het onzichtbare fenomeen van elektromagnetische velden en elektrische ladingen die zich dagelijks om ons heen bevinden. Door middel van verschillende poëtische meetinstrumenten wil ik deze velden op een relatieve manier meten en weergeven. Het gaat over de esthetiek en verwondering van een beweging in plaats van het meten van een absolute waarde.

 

Deze serie poëtische meetinstrumenten dienen als interventie in zowel de huiselijke omgeving als in de publieke ruimte. De instrumenten spelen in op de grenzen van de menselijke zintuigen en de impact van de techniek van telecommunicatie. De toeschouwer wordt fysiek bewust van de aanwezigheid van draadloze signalen in de ruimte.”