Movement of Love

  • Sabrina Železnik / master Theatre Practices / Arnhem

Movement of Love begon als een zoektocht naar hoe liefde beweging creëert, en is uitgegroeid tot een gemeenschap van personen, ideeën en evenementen die tijdens het onderzoek hebben plaatsgevonden en daaraan hebben bijgedragen of erdoor werden geraakt. Het onderzoek vond plaats in vier fasen die met elkaar zijn vervlochten, elkaar aanvullen en elkaar verklaren.

 

Drie daarvan zijn vertegenwoordigd in de Master thesis: 1. What makes me move? 2. Love makes me move. 3. I am a performer. De vierde klinkt door in het artistieke werk: 4. Defying a pressure to perform.

 

Movement of Love bestaat uit meer dan 200 pagina’s documentatie, aantekeningen, bekentenissen, referenties, literaire reviews, foto’s, onuitgewerkte ideeën en een paar artistieke experimenten. Dit materiaal – dagboek/thesis/onderzoeksarchief/soms zelfs liefdesbrief – gaat grotendeels over mij en over hoe ik omga met het onderdeel zijn van (volgens sommigen misschien niet passen in) de hedendaagse performancekunstscene. Het gaat ook over mijn rol als kunstenaar in het neoliberale arbeidssysteem en hoe ik al mijn facetten (zoals bijvoorbeeld liefde) investeer om mijn artistieke praktijk in stand te houden, ook al put de constante druk om te performen – te presteren – die van de hedendaagse maatschappij uitgaat, me emotioneel en artistiek uit. De spanning tussen het in stand houden van mijn artistieke praktijk en het weerstaan van de druk om te performen en te presteren heeft mij ertoe gebracht een meditatieve workshop op te zetten.

 

In deze workshop, I am a performer, laat ik het publiek luisteren naar een opgenomen scoundscape waarmee zij de transformatie kunnen ervaren van het erkennen van de dagelijkse prestatiedruk tot het omarmen van hun innerlijke performer, en zich kunnen bevrijden van de constante druk die wordt opgelegd.