Ja nee maar echt echt

  • Elodie Emilisa Schillemans / Docent Dans / Honours Programme / Arnhem

Als je je vervreemd voelt van de wereld en je verbeeldingswereld meer je thuis is dan de fysieke wereld waarin je leeft, welke is dan echt?

 

“In mijn onderzoek ben ik op zoek gegaan naar hoe je verbeelding fysiek kunt vormgeven in dans. Hiervoor heb ik een lessenreeks gemaakt waarin dansers hun verbeeldingskracht leren inzetten bij het maken van nieuw bewegingsmateriaal. Ik leer ze hun bekende manier van dansen los te laten, te mediteren tot er niets meer overblijft dan een witte ruimte en bij zichzelf na te gaan hoe zij zich willen bewegen in de wereld. Hoe willen zij vorm geven aan de wereld, hoe verhouden zij zich tot de ander en wie willen ze echt zijn? Vanuit deze ideeën creëren de dansers nieuwe wezens die volgens hun eigen regels leven. Wezens met een eigen vorm, geluid, manier van bewegen, communiceren, een eigen gedrag, identiteit, een eigen zijn. De wezens lijken uit een andere wereld te komen, ze zijn absurd, rebels, grappig, en eigenlijk ook heel erg mens.

 

Vervreemd van de wereld, maar thuis in de ruimte van de verbeelding, wordt in de performance Ja nee maar echt echt een kijkje gegeven in de verbeeldingswereld van de dansers. Of in die van de wezens. Want de wezens zijn misschien wel juist wie de dansers echt echt zijn.

 

Een surrealistische performance in samenwerking met de dansers, met kostuums van Hans Hutting, geluiden en objecten van Kasper van Moll en een vleugje humor om je te laten lachen om de absurditeit van dat wat wij het leven noemen.”

 

Elodie volgde gedurende haar studie het Honours Programme, waar ze filosofisch onderzoek heeft gedaan naar de betekenis van authenticiteit binnen de danskunst.
Dit theoretisch verdiepende onderzoek heeft een sterke verbintenis met haar werk als dansmaker, waar de vraag naar wanneer iets echt is een belangrijke rol speelt.

 

De performance van Elodie vond plaats in april.

 

Fotografie: Studio Juliette Thissen
Styling: Hans Hutting

 

In het interactieve Docent Dans Event laten studenten de veelzijdigheid van het beroep van dansdocent zien. Met workshops, lesmethoden, onderzoek, choreografieën, dansvoorstellingen en meer.

Gerelateerd