Het materiaal vraagt iets

  • Lars van Wieren / Illustration Design / Zwolle

In mijn onderzoek gebruik ik vaak grafische technieken, met name etsen. Het gaat me daarbij niet om de reproductie. Het medium waarin ik werk, biedt mij nieuwe inzichten. Een etsplaat heeft bijvoorbeeld hele specifieke eigenschappen en beperkingen. Aan mij de uitdaging om die grenzen te onderzoeken. Ik probeer bijvoorbeeld de snelheid op te zoeken in een medium dat die snelheid niet heeft. Het materiaal vraagt iets en daardoor kom je zelf ook weer tot nieuwe inzichten.