Emotionele reflecties

  • Shanta Jethoe / Animation Design / Zwolle

Emoties zijn onlosmakelijk verbonden met het wezen van de mens en kunnen de innerlijke drijfveren van de mens blootleggen. In mijn werk probeer ik de menselijke psyche en menselijke relaties met een kritische blik te onderzoeken. Door de confrontatie aan te gaan met mijn eigen emoties en denkprocessen, en die van anderen, stel ik normativiteit aan de kaak. Socialisatieprocessen van mensen roepen bij mij vragen op over hoe wij als mensen met elkaar omgaan en over de invloed die wij op elkaar uitoefenen. Het is voor mij van onmiskenbaar belang om kritisch te reflecteren op de wereld waarin wij leven en om op die manier de toeschouwer te prikkelen. Hierdoor komt er mogelijk ruimte voor het bespreken en ervaren van gevoelige thema’s die we liever niet onder ogen komen, zoals raciale representaties en racisme. Dit zijn de uitgangspunten van mijn afstudeerwerk geweest.

 

Mijn verhalen ontstaan veelal uit persoonlijke ervaringen en gevoelens. Door die ervaringen en gevoelens te vertalen naar abstracte vertellingen, probeer ik iets te creëren wat universeel is en wat mensen confronteert, aanzet tot denken en een appèl doet op hun emoties. Daarnaast staan traditionele animatietechnieken en materiaalbehandeling centraal, zodat inhoud en vorm samen kunnen komen.

 

Als mens kan ik mezelf niet los zien van anderen. Mijn psyche en handelen zullen altijd verbonden zijn met mijn omgeving. De verantwoordelijkheid die daaruit voortkomt, wil ik in mijn werk terug laten komen.

Gerelateerd