De gefragmenteerde woning

  • Aaltsje Venema / master Interieurarchitectuur / Arnhem, Zwolle

“De samenleving van nu is steeds meer aan het digitaliseren. Er verschijnen digitale apparaten waar je eigenlijk niet meer zonder kunt. Je ontvangt zeven dagen per week, 24 uur per dag digitale informatie op je beeldschermen. Die digitale informatie is niet alleen van invloed op onze levensstijl, maar heeft ook invloed op onze manier van denken.

 

Uit onderzoek is gebleken dat onze hersenen zich weten aan te passen aan nieuwe manieren van informatieverwerking. Via social media en internet krijg je op een andere manier informatie binnen dan wanneer je een boek leest. Je krijgt steeds meer gefragmenteerde informatie binnen en dit zorgt ervoor dat je ook anders gaat denken. De hersenen stellen zich nu meer in op de verbreding in plaats van de verdieping. Je scant verschillende soorten informatie in plaats van dat je je verdiept in een boek. Op Facebook ‘like’ je een bericht van een vriend, je volgt beelden op Pinterest, Instagram en Youtube. Dit zijn allemaal kanalen waar je fragmenten van informatie van het fysieke leven kunt zien. Dit noem ik de ‘digitale kijk’: het kijken in fragmenten, datgene wat je constant doet met de digitale informatie. Je maakt collages van verschillende informatie die je verzamelt, zowel bewust als onbewust.

 

Hoe zou het zijn wanneer je die digitale kijk fysiek zou kunnen ervaren? Hoe zou de ruimte om je heen of jouw woning eruit zien? Het project is een experiment: een zoektocht naar de gefragmenteerde woning. Een woning waarin de mens fragmenten van de woning ziet en die zelf in zijn gedachten samenstelt tot een woning.”