De binnenwereld van een zwarte vrouw

  • Simone Atangana Bekono / Creative Writing / Arnhem

“In mijn afstudeerwerk probeer ik de binnenwereld van een zwarte vrouw te vatten in gedichten en brieven, die ondersteund zullen worden door beeldend materiaal in de uiteindelijke presentatie van het werk. Dit thema komt voort uit vragen die ik mijzelf stel, als Nederlands-Kameroense schrijver en als feminist. Ik vraag me bijvoorbeeld af welke invloed de Westerse cultuur heeft op mijn ervaring van mijn lichaam, de manier waarop ik me binnen sociale constructies beweeg en hoe ik mijn kunstenaarschap benader.

 

Om antwoord te geven op dit soort vragen ben ik poëzie en essay-achtige brieven gaan schrijven. Hierin heb ik een ik-personage met een zo voelbaar mogelijke binnenwereld proberen te scheppen. De teksten verbinden het persoonlijke aan het politieke, het emotionele aan het sociaal-culturele. De ik-persoon worstelt met een woede die zij zowel op haarzelf botviert als op de wereld om haar heen en zich in enorme verschuivingen van energie en emotie kenbaar maakt. Zij wil enerzijds verdwijnen in de omgeving waartegen zij zo afsteekt, en anderzijds erkend worden voor haar anders zijn. Stilistisch gezien wordt deze interpretatie in de tekst zichtbaar door het gebruik van herhaling, associatieve droombeelden en het direct aanspreken van de lezer. Voor mijn afstudeerwerk werd ik begeleid door dichter Maarten van der Graaff.”