De beweging van de vlag

  • Fenne Saedt / Docent Beeldende Kunst & Vormgeving / Arnhem

Tijdens mijn afstuderen draait alles om de ‘vlag’. Dit voorwerp vind ik zo interessant door de kracht van herkenning, de macht en de talloze bizarre (on)geschreven regels die hij met zich meedraagt. Zo zijn er zelfs regels waar het design of het gebruik van de vlag aan moet voldoen. Ik gebruik de vlag voor verschillende vraagstukken die mij interesseren. Dit doe ik door middel van (video)installaties, performance en schilderingen op vlaggen. Ik gebruik ventilatoren om de letterlijke beweging van de vlag voort te kunnen zetten. Die beweging (geëngageerd en maatschappelijk betrokken) en mensen aan het denken zetten over actualiteiten is inhoudelijk een rode draad in mijn beeldend werk.

 

Onlangs voerde ik de performance ‘Only Orange People’ op. In deze performance bevraag ik wat we nog kunnen verstaan onder ‘de Nederlandse cultuur’. Waarom houden we ons vast aan bepaalde (achterhaalde) tradities? Waarom streven we niet naar vooruitgang?

 

In april nam ik een film op waar een installatie van vlaggen verticaal op een rij vanuit de zee het strand op ‘liep’. Van de kleur blauw het verste in het water, naar lichter blauw richting de kustlijn, naar wit, naar lichtrood en naar rode vlaggen die op het strand zullen staan, op weg naar de duinen. Het water zal tussen eb en vloed met haar golven de vlaggen overspoelen en de inkt waarmee de vlaggen bedrukt zijn met zich meenemen. Enkel witte vlaggen zullen overblijven en rode vlaggen op het strand. Rood is ook de kleur die dominant is in de vlaggen van de tien landen waarvan de grootste vluchtelingstroom naar Nederland komt. Rood is de kleur die je het meest terugziet in alle vlaggen ter wereld.