Codified Mandarins under Clock

  • Julia Barros de la Maro / Dans / Honours Programme / Arnhem

“Mijn ervaring met architectuur, ik volgde de bachelor op de Universiteit van Mexico (UNAM), is van groot belang geweest voor mijn choreografie. Ik wil het menselijk lichaam verbinden met een context waar objecten en gebouwen ook toe behoren. Ik probeerde voorbij objecten als decor en architectuur als ruimte te kijken.

 

In mijn vierde jaar danste ik voor drie choreografen die de aandacht leggen op de relaties van mensen met hun omgeving. Zo onderzocht David Weber Krebs in zijn voorstelling Balthazar (Brussel – Amsterdam) naar de relatie tussen mens en dier. Clement Layes deed dat in Public in Private (Berlijn) met mens en object. En Ula Sickle bekeek in Lights Solo (Brussel) de relatie mens en ongrijpbaar materiaal (licht, rook, lucht, muziek).

 

Deze drie artiesten zijn het onderwerp van mijn onderzoek voor het Honours Programme (aanvullend programma voor theoretische verdieping). Het onderzoek gaat over de filosofie van het nieuwe materialisme. Het nieuwe materialisme verwerpt het dualisme en het idee van een interactie als een relatie tussen krachten. Het kijkt meer naar de tussenruimte waardoor identiteiten en kennis een nieuwe dimensie krijgen.
In de dans zou dit betekenen dat de traditionele notie van een lichaam in een materiële wereld wordt bevraagd. Dans gaat normaal over de eindeloze mogelijkheden van het menselijk lichaam, ik vind het juist inspirerend om te zien hoe de eerder genoemde artiesten voorbij het lichaam gaan om het publiek te confronteren met hun eigen gevoel van menselijkheid.

 

Het onderzoek kon ik in de praktijk brengen bij het Bains Connective in Brussel waar ik met Dominik Feistmantl het veertig minuten durende duet Codified Mandarins under clock maakte. De herhaling, interactieve opdrachten met het publiek, het spel met sociale aannames en de versterking van geluid heeft dat werk mogelijk gemaakt. Ook al zit er een stevige theoretische achtergrond in het werk, toch is het een speels gebeuren voor het publiek dat meedoet in een spel om betekenis opnieuw uit te vinden.

 

Ik kwam naar Europa om te groeien en te ontdekken. Terug in Mexico wil ik de theorieën toepassen om een nieuwe impuls te geven aan onze creativiteit en rijke cultuur.”

 

Codified Mandarins under Clock is geselecteerd voor het ITS festival in de CHOREO[graphic] selectie, te zien op 26 juni in Amsterdam. Het duet dingt momenteel mee voor deelname aan verschillende festivals in Europa.