All In

  • Arash Fakhim / Fine Art / Arnhem

Ik ga van existentiële satire naar de mythische diepte van de Romantiek en ben niet bang om het verkeerde te zeggen. Of het goede, omdat er in dit werk geen plek is voor goed of fout. Het doel is niet om een universele waarheid of een utopie te creëren. Het gaat over de lol van het leven in tijden van massacommunicatie. Postmodernisme zonder de ironie, trash kunst zonder de rommel. Het werk past niet in een categorie, het behoort overal toe. Ik betwist kunstretoriek door een dialoog op te zetten tussen het werk van amateurs en de taal van de kenners. Je kunt me omschrijven als een identiteitsloze flaneur of een postmoderne toerist. Mijn kunst lijkt snel, alsof ik haast heb om ergens te komen, terwijl uit mijn werk blijkt dat verdwaald zijn gangbaarder is. Het is misschien ook geen haast, maar een noodzaak om in beweging te blijven. Het veranderende, het tijdelijke, het hedendaagse.

Gerelateerd